Naše služby

RIVAL CAR ponúka balíky služieb, ktoré potrebujete, aby ste svoje vozidlo udržali v bezchybnom stave, od predplatenej údržby až po všeobecný servis.

Nové vozidlá

Ktorý olej je pre vaše vozidlo najvhodnejší? Odpoveď nájdete v príručke k vozidlu alebo si stiahnite príslušný prehľad.

Servis

Zistite, ako často by ste mali vykonávať servis vozidla Kia. Stačí nahliadnuť do príručky k vozidlu alebo si hneď teraz stiahnuť servisné intervaly.

Obchodná činnosť

Získajte všetky kľúčové informácie týkajúce sa nariadenia o označovaní pneumatík osobných vozidiel, ktoré nadobudlo platnosť v novembri 2012 v rámci európskeho nariadenia (ES) č. 1222/2009.

Predajca schválených jazdených vozidiel

Získajte všetky kľúčové informácie týkajúce sa nariadenia o označovaní pneumatík osobných vozidiel, ktoré nadobudlo platnosť v novembri 2012 v rámci európskeho nariadenia (ES) č. 1222/2009.

Máte nejaké otázky?